Cadeau

Online gifts shop

РЕКЛАМА

Меню

Навигация

Начало /

Продукти

Плащане и сигурност

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 30  дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването и на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електронни носители

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Podaraci-bg.com, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти , включително чрез нашата страница-портфолио. Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на Podaraci-bg.com, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес office@podaraci-bg.com Продуктите , който предлагаме са предимно произведения на художествените занаяти ,произведени от нас , и сайта ни НЕ ПОДДЪРЖА онлайн разплащания.Вашите лични данни като адрес на доставка и телефонен номер предоставяме единствено на лицензирана елитна куриерска компания. Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас,като регистрацията в сайта ни НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: Когато си създавате профил в Podaraci-bg.com, което не е задължително условие , Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име и телефон за връзка. Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели: обработване на поръчки, включващо приемане, експедиране и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги; връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби; възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби; Колко време пазим Вашите лични данни? По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни на сървъра на хостинг компанията ICN , и В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели: доставчици на куриерски услуги; доставчици на ИТ услуги; Ние непрекъснато прилагаме и актуализираме административни , технически и физически мерки за сигурност, за да защитим вашата информация от неоторизиран достъп, загуба, унищожаване .Някои от предпазните мерки, които използваме за защита на вашата информация, са: 1. HTTPS 2. SSL 3. Всички пароли се съхраняват в еднопосочни хешове до които ние нямяме достъп. 4. Записваме всеки достъп до хостинг средата (сървъра) в логове 5. Достъпът до хостинг средата е посредством криптиран VPN Моля, пазете в безопасност данните си за вход, включително имейл адреса и паролата за вход , който използвате, за да влезете. Ако знаете или имате основание да смятате, че данните за профила Ви са загубени, откраднати, присвоени или по друг начин са компрометирани, или в случай на действително или подозирано неразрешено използване на профила Ви, моля, свържете се незабавно с нас на имейл office@podaraci-bg.com

Начини на плащане